12-års tävlande KOC

Vi kan presentera en ändring i klasserna 12-års till höstens Kick On Cup.
Vi har nu fått ok av vårt hemförbund VFF att få ha tävlande klasser.

Mer information på Kick On Cups hemsida