Justering plan Lör UL1 NY1

2024-04-23  14.03  T.B

Vi har valt att justera planerna.
Matcher lördag 20april flyttas från UL1 till NY1
Detta gäller enbart 11 mot 11 och under lördagen